[klibc] [klibc 20/43] Core klibc code

H. Peter Anvin hpa at zytor.com
Sun Jun 25 17:58:03 PDT 2006


[klibc] Core klibc code

The actual klibc library.

Signed-off-by: H. Peter Anvin <hpa at zytor.com>

---
commit 8529b52550ba78984998d3a9cc9deb467217fa3e
tree 9656aeca98698f34774e9eaca296640acc87ac91
parent 5bba564a5c133369b3e83e5827d053a98cb3c59a
author H. Peter Anvin <hpa at zytor.com> Sun, 25 Jun 2006 16:58:11 -0700
committer H. Peter Anvin <hpa at zytor.com> Sun, 25 Jun 2006 16:58:11 -0700

 usr/include/Kbuild            |  11 +
 usr/include/alloca.h           |  12 +
 usr/include/arpa/inet.h          |  22 +
 usr/include/assert.h           |  22 +
 usr/include/bits32/bitsize.h       |  3 
 usr/include/bits32/bitsize/limits.h    |  14 +
 usr/include/bits32/bitsize/stddef.h    |  18 +
 usr/include/bits32/bitsize/stdint.h    |  34 ++
 usr/include/bits32/bitsize/stdintconst.h |  18 +
 usr/include/bits32/bitsize/stdintlimits.h |  22 +
 usr/include/bits64/bitsize.h       |  3 
 usr/include/bits64/bitsize/limits.h    |  14 +
 usr/include/bits64/bitsize/stddef.h    |  13 +
 usr/include/bits64/bitsize/stdint.h    |  34 ++
 usr/include/bits64/bitsize/stdintconst.h |  18 +
 usr/include/bits64/bitsize/stdintlimits.h |  22 +
 usr/include/byteswap.h          |  15 +
 usr/include/ctype.h            | 140 ++++++++
 usr/include/dirent.h           |  33 ++
 usr/include/elf.h             |  11 +
 usr/include/endian.h           |  15 +
 usr/include/errno.h            |  8 
 usr/include/fcntl.h            |  47 +++
 usr/include/grp.h             |  13 +
 usr/include/inttypes.h          | 226 +++++++++++++
 usr/include/klibc/compiler.h       | 123 +++++++
 usr/include/klibc/diverr.h        |  15 +
 usr/include/klibc/endian.h        |  39 ++
 usr/include/klibc/extern.h        |  16 +
 usr/include/klibc/stathelp.h       |  24 +
 usr/include/klibc/sysconfig.h       | 166 ++++++++++
 usr/include/limits.h           |  40 ++
 usr/include/malloc.h           |  21 +
 usr/include/net/if.h           |  7 
 usr/include/net/if_arp.h         |  1 
 usr/include/net/if_packet.h        |  1 
 usr/include/net/route.h          |  1 
 usr/include/netinet/if_ether.h      |  1 
 usr/include/netinet/in.h         |  39 ++
 usr/include/netinet/in6.h         |  10 +
 usr/include/netinet/ip.h         |  13 +
 usr/include/netinet/tcp.h         |  11 +
 usr/include/netinet/udp.h         |  19 +
 usr/include/netpacket/packet.h      |  1 
 usr/include/paths.h            |  74 ++++
 usr/include/poll.h            |  1 
 usr/include/sched.h            |  36 ++
 usr/include/setjmp.h           |  43 +++
 usr/include/signal.h           |  97 ++++++
 usr/include/stdarg.h           |  14 +
 usr/include/stddef.h           |  24 +
 usr/include/stdint.h           | 116 +++++++
 usr/include/stdio.h            | 128 ++++++++
 usr/include/stdlib.h           |  94 ++++++
 usr/include/string.h           |  47 +++
 usr/include/sys/dirent.h         |  32 ++
 usr/include/sys/elf32.h          | 113 +++++++
 usr/include/sys/elf64.h          | 113 +++++++
 usr/include/sys/elfcommon.h        | 187 +++++++++++
 usr/include/sys/fsuid.h          |  14 +
 usr/include/sys/inotify.h         |  16 +
 usr/include/sys/ioctl.h          |  14 +
 usr/include/sys/klog.h          |  24 +
 usr/include/sys/md.h           |  32 ++
 usr/include/sys/mman.h          |  24 +
 usr/include/sys/mount.h          |  71 ++++
 usr/include/sys/param.h          |  11 +
 usr/include/sys/poll.h          |  20 +
 usr/include/sys/reboot.h         |  25 +
 usr/include/sys/resource.h        |  15 +
 usr/include/sys/select.h         |  17 +
 usr/include/sys/sendfile.h        |  14 +
 usr/include/sys/socket.h         |  44 +++
 usr/include/sys/socketcalls.h       |  28 ++
 usr/include/sys/splice.h         |  19 +
 usr/include/sys/stat.h          |  33 ++
 usr/include/sys/statfs.h         |  1 
 usr/include/sys/syscall.h         |  17 +
 usr/include/sys/sysinfo.h         |  12 +
 usr/include/sys/sysmacros.h        |  34 ++
 usr/include/sys/time.h          |  18 +
 usr/include/sys/times.h          |  14 +
 usr/include/sys/types.h          | 111 +++++++
 usr/include/sys/uio.h           |  15 +
 usr/include/sys/un.h           |  10 +
 usr/include/sys/utime.h          |  10 +
 usr/include/sys/utsname.h         |  23 +
 usr/include/sys/vfs.h           | 115 +++++++
 usr/include/sys/wait.h          |  28 ++
 usr/include/syslog.h           |  62 ++++
 usr/include/termios.h           |  91 +++++
 usr/include/time.h            |  18 +
 usr/include/unistd.h           | 159 +++++++++
 usr/include/utime.h            |  14 +
 usr/klibc/CAVEATS             |  60 ++++
 usr/klibc/Kbuild             | 186 +++++++++++
 usr/klibc/LICENSE             |  73 ++++
 usr/klibc/README             |  80 +++++
 usr/klibc/SOCKETCALLS.def         |  21 +
 usr/klibc/SYSCALLS.def          | 260 +++++++++++++++
 usr/klibc/__put_env.c           |  74 ++++
 usr/klibc/__shared_init.c         |  2 
 usr/klibc/__signal.c           |  20 +
 usr/klibc/__static_init.c         |  2 
 usr/klibc/abort.c             |  18 +
 usr/klibc/alarm.c             |  25 +
 usr/klibc/arch/README           |  81 +++++
 usr/klibc/asprintf.c           |  30 ++
 usr/klibc/assert.c            |  14 +
 usr/klibc/atexit.c            |  10 +
 usr/klibc/atexit.h            |  18 +
 usr/klibc/atoi.c             |  3 
 usr/klibc/atol.c             |  3 
 usr/klibc/atoll.c             |  3 
 usr/klibc/atox.c             |  14 +
 usr/klibc/brk.c              |  24 +
 usr/klibc/bsd_signal.c          |  11 +
 usr/klibc/bsearch.c            |  26 ++
 usr/klibc/calloc.c            |  20 +
 usr/klibc/clearenv.c           |  17 +
 usr/klibc/closelog.c           |  18 +
 usr/klibc/creat.c             |  12 +
 usr/klibc/ctype/ctypefunc.h        |  13 +
 usr/klibc/ctype/isalnum.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isalpha.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isascii.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isblank.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/iscntrl.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isdigit.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isgraph.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/islower.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isprint.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/ispunct.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isspace.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isupper.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/isxdigit.c        |  2 
 usr/klibc/ctype/tolower.c         |  2 
 usr/klibc/ctype/toupper.c         |  2 
 usr/klibc/ctypes.c            | 284 +++++++++++++++++
 usr/klibc/daemon.c            |  35 ++
 usr/klibc/env.h              |  10 +
 usr/klibc/exec_l.c            |  59 ++++
 usr/klibc/execl.c             |  8 
 usr/klibc/execle.c            |  8 
 usr/klibc/execlp.c            |  8 
 usr/klibc/execlpe.c            |  8 
 usr/klibc/execv.c             |  11 +
 usr/klibc/execvp.c            |  11 +
 usr/klibc/execvpe.c            |  75 ++++
 usr/klibc/exit.c             |  30 ++
 usr/klibc/fgetc.c             |  19 +
 usr/klibc/fgets.c             |  31 ++
 usr/klibc/fopen.c             |  39 ++
 usr/klibc/fork.c             |  21 +
 usr/klibc/fprintf.c            |  19 +
 usr/klibc/fputc.c             |  14 +
 usr/klibc/fputs.c             |  15 +
 usr/klibc/fread.c             |  33 ++
 usr/klibc/fread2.c            |  13 +
 usr/klibc/fstatfs.c            |  19 +
 usr/klibc/fwrite.c            |  33 ++
 usr/klibc/fwrite2.c            |  13 +
 usr/klibc/getcwd.c            |  15 +
 usr/klibc/getdomainname.c         |  25 +
 usr/klibc/getenv.c            |  24 +
 usr/klibc/gethostname.c          |  25 +
 usr/klibc/getopt.c            |  97 ++++++
 usr/klibc/getpgrp.c            |  10 +
 usr/klibc/getpriority.c          |  23 +
 usr/klibc/getpt.c             |  17 +
 usr/klibc/globals.c            |  10 +
 usr/klibc/inet/bindresvport.c       |  46 +++
 usr/klibc/inet/inet_addr.c        |  14 +
 usr/klibc/inet/inet_aton.c        |  22 +
 usr/klibc/inet/inet_ntoa.c        |  16 +
 usr/klibc/inet/inet_ntop.c        |  53 +++
 usr/klibc/inet/inet_pton.c        |  78 +++++
 usr/klibc/interp.S            |  13 +
 usr/klibc/isatty.c            |  20 +
 usr/klibc/jrand48.c            |  24 +
 usr/klibc/libc_init.c           | 107 ++++++
 usr/klibc/libgcc/__ashldi3.c       |  23 +
 usr/klibc/libgcc/__ashrdi3.c       |  23 +
 usr/klibc/libgcc/__clzdi2.c        |  25 +
 usr/klibc/libgcc/__clzsi2.c        |  36 ++
 usr/klibc/libgcc/__divdi3.c        |  29 ++
 usr/klibc/libgcc/__divsi3.c        |  29 ++
 usr/klibc/libgcc/__lshrdi3.c       |  23 +
 usr/klibc/libgcc/__moddi3.c        |  29 ++
 usr/klibc/libgcc/__modsi3.c        |  29 ++
 usr/klibc/libgcc/__udivdi3.c       |  13 +
 usr/klibc/libgcc/__udivmoddi4.c      |  32 ++
 usr/klibc/libgcc/__udivmodsi4.c      |  32 ++
 usr/klibc/libgcc/__udivsi3.c       |  13 +
 usr/klibc/libgcc/__umoddi3.c       |  16 +
 usr/klibc/libgcc/__umodsi3.c       |  16 +
 usr/klibc/llseek.c            |  30 ++
 usr/klibc/lrand48.c            |  13 +
 usr/klibc/makeerrlist.pl         |  98 ++++++
 usr/klibc/malloc.c            | 200 ++++++++++++
 usr/klibc/malloc.h            |  47 +++
 usr/klibc/memccpy.c            |  23 +
 usr/klibc/memchr.c            |  19 +
 usr/klibc/memcmp.c            |  19 +
 usr/klibc/memcpy.c            |  29 ++
 usr/klibc/memmem.c            |  52 +++
 usr/klibc/memmove.c            |  36 ++
 usr/klibc/memrchr.c            |  19 +
 usr/klibc/memset.c            |  30 ++
 usr/klibc/memswap.c            |  24 +
 usr/klibc/mmap.c             |  40 ++
 usr/klibc/mrand48.c            |  13 +
 usr/klibc/nice.c             |  19 +
 usr/klibc/nrand48.c            |  11 +
 usr/klibc/nullenv.c            |  8 
 usr/klibc/onexit.c            |  23 +
 usr/klibc/open.c             |  22 +
 usr/klibc/openat.c            |  22 +
 usr/klibc/pause.c             |  17 +
 usr/klibc/perror.c            |  13 +
 usr/klibc/ppoll.c             |  19 +
 usr/klibc/printf.c            |  19 +
 usr/klibc/pselect.c            |  42 ++
 usr/klibc/pty.c              |  31 ++
 usr/klibc/putchar.c            |  15 +
 usr/klibc/putenv.c            |  37 ++
 usr/klibc/puts.c             |  13 +
 usr/klibc/qsort.c             |  42 ++
 usr/klibc/raise.c             |  11 +
 usr/klibc/readdir.c            |  57 +++
 usr/klibc/realloc.c            |  48 +++
 usr/klibc/reboot.c            |  15 +
 usr/klibc/recv.c             |  11 +
 usr/klibc/remove.c            |  18 +
 usr/klibc/sbrk.c             |  45 +++
 usr/klibc/seed48.c            |  18 +
 usr/klibc/send.c             |  11 +
 usr/klibc/setegid.c            |  10 +
 usr/klibc/setenv.c            |  42 ++
 usr/klibc/seteuid.c            |  10 +
 usr/klibc/setpgrp.c            |  10 +
 usr/klibc/sha1hash.c           | 317 +++++++++++++++++++
 usr/klibc/sigabbrev.c           | 121 +++++++
 usr/klibc/sigaction.c           |  60 ++++
 usr/klibc/siglist.c            | 121 +++++++
 usr/klibc/siglongjmp.c          |  15 +
 usr/klibc/sigpending.c          |  18 +
 usr/klibc/sigprocmask.c          |  18 +
 usr/klibc/sigsuspend.c          |  18 +
 usr/klibc/sleep.c             |  20 +
 usr/klibc/snprintf.c           |  16 +
 usr/klibc/socketcalls.pl         |  88 +++++
 usr/klibc/socketcalls/Kbuild       |  50 +++
 usr/klibc/socketcalls/socketcommon.h   |  16 +
 usr/klibc/sprintf.c            |  18 +
 usr/klibc/srand48.c            |  15 +
 usr/klibc/sscanf.c            |  17 +
 usr/klibc/statfs.c            |  19 +
 usr/klibc/strcasecmp.c          |  24 +
 usr/klibc/strcat.c            |  11 +
 usr/klibc/strchr.c            |  19 +
 usr/klibc/strcmp.c            |  21 +
 usr/klibc/strcpy.c            |  20 +
 usr/klibc/strcspn.c            |  10 +
 usr/klibc/strdup.c            |  17 +
 usr/klibc/strerror.c           |  33 ++
 usr/klibc/strlcat.c            |  31 ++
 usr/klibc/strlcpy.c            |  27 ++
 usr/klibc/strlen.c            |  13 +
 usr/klibc/strncasecmp.c          |  24 +
 usr/klibc/strncat.c            |  22 +
 usr/klibc/strncmp.c            |  21 +
 usr/klibc/strncpy.c            |  24 +
 usr/klibc/strndup.c            |  17 +
 usr/klibc/strnlen.c            |  18 +
 usr/klibc/strntoimax.c          |  13 +
 usr/klibc/strntoumax.c          |  76 +++++
 usr/klibc/strpbrk.c            |  12 +
 usr/klibc/strrchr.c            |  21 +
 usr/klibc/strsep.c            |  21 +
 usr/klibc/strsignal.c           |  26 ++
 usr/klibc/strspn.c            |  10 +
 usr/klibc/strstr.c            |  11 +
 usr/klibc/strtoimax.c           |  3 
 usr/klibc/strtok.c            |  15 +
 usr/klibc/strtol.c            |  3 
 usr/klibc/strtoll.c            |  3 
 usr/klibc/strtotimespec.c         |  5 
 usr/klibc/strtotimeval.c         |  5 
 usr/klibc/strtotimex.c          |  39 ++
 usr/klibc/strtoul.c            |  3 
 usr/klibc/strtoull.c           |  3 
 usr/klibc/strtoumax.c           |  3 
 usr/klibc/strtox.c            |  13 +
 usr/klibc/strxspn.c            |  29 ++
 usr/klibc/strxspn.h            |  12 +
 usr/klibc/syscalls.pl           | 286 +++++++++++++++++
 usr/klibc/syscalls/Kbuild         |  94 ++++++
 usr/klibc/syscalls/syscommon.h      |  33 ++
 usr/klibc/syslog.c            |  89 +++++
 usr/klibc/system.c            |  61 ++++
 usr/klibc/sysv_signal.c          |  11 +
 usr/klibc/time.c             |  23 +
 usr/klibc/umount.c            |  12 +
 usr/klibc/unsetenv.c           |  44 +++
 usr/klibc/usleep.c            |  15 +
 usr/klibc/utime.c             |  24 +
 usr/klibc/vasprintf.c           |  25 +
 usr/klibc/version             |  1 
 usr/klibc/vfork.c             |  13 +
 usr/klibc/vfprintf.c           |  26 ++
 usr/klibc/vprintf.c            |  11 +
 usr/klibc/vsnprintf.c           | 488 +++++++++++++++++++++++++++++
 usr/klibc/vsprintf.c           |  11 +
 usr/klibc/vsscanf.c            | 378 ++++++++++++++++++++++
 usr/klibc/wait.c             |  12 +
 usr/klibc/wait3.c             |  12 +
 usr/klibc/waitpid.c            |  12 +
 318 files changed, 11276 insertions(+), 0 deletions(-)

Patch suppressed due to size (325 K), available at:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/hpa/klibc-patchset/20-core-klibc-code.patchMore information about the klibc mailing list