[klibc] [PATCH v2] dirent.h add fdopendir()

Sam Ravnborg sam at ravnborg.org
Wed Aug 10 13:33:56 PDT 2011


> +	dp = malloc(sizeof(DIR));
> +
> +	if(!dp)
> +		return NULL;

malloc does not set errno - so you should set errno to ENOMEM.

	SamMore information about the klibc mailing list