[Dissonantia] Adresslista

Lina Thorvaldson Lina.Thorvaldson at medcellbiol.uu.se
Tis Aug 23 06:20:01 PDT 2005


Hej ni!

Inser att adresslistan börjar bli lite föråldrad 
och att det börjar bli dags för en ny. Kan ni 
kolla om era uppgifter stämmer och maila mig 
sedan, så tar jag och skriver ut nya listor till 
nästa vecka.

    Lina
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ko?radresser.xls
Type: application/vnd.ms-excel
Size: 24064 bytes
Desc: not available
Url : http://www.vas.nu/pipermail/dissonantia/attachments/20050823/a443530d/Koradresser-0001.xls


More information about the Dissonantia mailing list